Geen vergadering

Vandaag geen vergadering omdat we met het voltallige leidingsteam op weekend zijn met leiding van andere zeescoutsen. Volgende week zijn we er terug. Tot dan!
Locatie:Arendsheem
Start:zaterdag 17 maart 18 - 14:00 Arendsheem
Einde:zaterdag 17 maart 18 - 17:00 Arendsheem