Geen vergadering

Vandaag geen vergadering omdat we met het voltallige leidingsteam op weekend zijn met leiding van andere zeescoutsen. Volgende week zijn we er terug. Tot dan!