Pastafestijn

PASTAAAAAAA-FESTIJN!!!
Vandaag is er geen gewone activiteit maar er is wel pastafestijn de zaterdag, jullie zijn hierbij plechtig
uitgenodigd om een hapje te komen eten.
Meer info zal nog volgen qua inschrijving.
Locatie:Arendsheem
Start:zaterdag 29 februari 20 - 14:00 Arendsheem
Einde:zaterdag 29 februari 20 - 17:00 Arendsheem