Zeehondjes      Welpen      Scheepsmakkers      Verkenners      Loodsen      Stam      Vriendenkring      Schipperskring
Stam
 
Stamdropping 2007
Plakkaten schilderen
 
Schrijf je hier in
 
�stam (de ~ (m.))
1 deel van een boomtussen de wortels en de takken
2 boom
3 houtige stengel van planten
4 [geneal.] geslacht
5 volksstam
6 [biol.] hoofdader die zich in kleinere aderen vertakt
7 [taal.] vorm van een woord zonder buigings- en
   afleidingsuitgangen
8 [biol.] indelingsgroep van de hoogste orde

�stam�ca�f� (het ~)
1 caf� waar men vaste bezoeker van is

�stam�gast (de ~ (m.))
1 iem. die ergens geregeld komt => habitu�

�stam�ge�noot (de ~ (m.))
1 iem. die met anderen tot dezelfde volksstam of
   hetzelfde geslacht behoort

�stam�hoofd (het ~)
1 hoofd van de stam alias Lode
  De stam bestaat uit een stel oudere jongeren die al langere tijd lid zijn van Zeescouting Jan Bart Harelbeke of die op een of andere manier aangespoeld zijn bij de zeescouts. Het is een groep die zich na jaren nog steeds tot scouting aangetrokken voelt, samen tal van activiteiten en grotere projecten wil ondernemen en zich in wil zetten voor elkaar en hun medemens. Hun voornaamste doel is samen veel plezier beleven en vooral contact blijven houden met elkaar en Zeescouts Harelbeke.

Zij worden nog steeds geregeld te hulp gevraagd voor groeps- en andere speciale activiteiten binnen en buiten Zeescouts Jan Bart. Zo helpen zij al jaren mee met de organisatie van zomerkampen en fuiven. Jaarlijks wordt ook een nijdige dropping georganiseerd.