Zeehondjes      Welpen      Scheepsmakkers      Verkenners      Loodsen      Stam      Vriendenkring      Schipperskring
Vriendenkring
Kort na de stichting van de Zeescoutsgroep Jan Bart in 1968, voelde men de noodzaak tot de oprichting van een oudercomité. De eerste jaren was het pionierswerk huisvesting en varend materiaal. Niet alleen ouders hadden belangstelling, maar ook oud-leiding en sympathisanten sloten zich aan. Er werden lokalen gebouwd op de Arendswijk en in de onmiddellijke omgeving van het Gavermeer en daarbij nog een botenloods langs het kanaal te Stasegem. Daarnaast werden nog een aantal boten aangekocht en het nodige kampeermateriaal. Meer en meer werd duidelijk dat alles best een duidelijk statuut zou krijgen en werd de V.Z.W. Vriendenkring Zeescouts Jan Bart samengesteld. De belangrijkste doelstellingen blijven: het zorgen voor morele, materiële en financiële ondersteuning van de Zeescoutsgroep. Alleen op die manier kan een jeugdbeweging een goede werking verzekeren. De Vriendenkring telt ondertussen een 35-tal ingeschreven leden, maar nieuwe leden zijn van harte welkom!
 
uitstap08
uitstap07
 
Vriendenkring
 
 
Schrijf je hier in
Zetel: Vriendenkring Zeescouts Jan Bart V.Z.W.
Stasegemsesteenweg 27 8530 HARELBEKE
E-mail. info.vriendenkring@zeescoutsjanbart.be
  Contact
Via contactformulier